World Carp Tournament Croatia – Šumbar Lake 2018

plakat sumbar lake

mapka

ŁOWISKO – ŠUMBAR LAKE

17.06.2018 do 24.06.2018
Eliminacje do PCM 2018
Zawody rzutowe
Start dla – 20 drużyn
1 miejsce start w PCM 2018

WARTOŚĆ NAGRÓD  – Puchary za 3 pierwsze miejsca oraz za Big Fisha

Organizator:  DUXON SHOP

Patronat Medialny: KARP PASJA I PRZYGODA,   Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego

ROZKŁAD JAZDY

17.06.2018– DZIEŃ PIERWSZY (niedziela)

Godzina 8:00 – 10:00 rejestracja drużyn. Losowanie kolejności losowania stanowisk.

Godzina 10:15 – uroczyste powitanie

Godzina 11:00 – Losowanie stanowisk

Godzina 11:30 – Uroczysty obiad dla wszystkich uczestników zawodów.

Godzina 12:00 rozjeżdżamy się na wylosowane stanowiska.

Godzina 14:00 – Start Zawodów!

Ważenie odbywać się będzie dwa razy dziennie, rano i wieczorem

24.06 –  Zakończenie zawodów (NIEDZIELA)

Od godziny 7:00 rozpocznie się poranne ważenie.

Godzina 10:00 oficjalne zakończenie zawodów.

Godzina 11:30 uroczyste rozdanie nagród.

OPŁATY:

Wpisowe – 450 €uro od drużyny 2 osobowej (wszyscy zawodnicy w pełni uprawnieni).

Dodatkowy 3 zawodnik w pełni uprawniony – 50€

Dodatkowa 4 osoba towarzysząca, bez żadnych uprawnień zawodniczych – 50 €uro.

REGULAMIN ZAWODÓW

Word Carp Tournament 2018 – CHORWACJA

ŁOWISKO – ŠUMBAR LAKE

17.06.2018 do 24.06.2018 (7 DNI)

Rejestracja drużyn rozpocznie się na łowisku Šumbar Lake w Chorwacji w dniu 17 czerwca 2018 godzina 8:00 rano i potrwa do 10:00 rano.

Współrzędne geograficzne dojazdu  – 45°32’10.8N 15°36’58.5E

Każdy zawodnik musi się osobiście zarejestrować w pierwszym dniu zawodów tj. 17.06.2018 (dotyczy to też osoby towarzyszącej). Rejestracja drużyn trwa od godziny 8:00 do 10:00. Drużyny które się nie zarejestrują nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatora zawodów, zawodnicy mogą się spóźnić, bez konsekwencji usunięcia ich z zawodów. W takiej sytuacji drużyna zajmie stanowisko, które jako ostatnie zostało w koszyku.

Każda z drużyn podczas rejestracji będzie losowała kolejność, w jakiej będzie wyczytywana podczas losowania stanowisk.

Zawody są otwarte dla zawodników od 14 roku życia (pod opieką). Nikt poniżej 18 roku życia nie może wystartować samodzielnie w zawodach.

W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 lub 3 osób.

Każda drużyna może posiadać osobę towarzyszące za dodatkową opłatą, lecz bez żadnych uprawnień zawodnika.

OPŁATY

Wpisowe – 450 €uro od drużyny 2 osobowej (wszyscy zawodnicy w pełni uprawnieni).

Dodatkowy 3 zawodnik w pełni uprawniony – 50€

Dodatkowa 4 osoba towarzysząca, bez żadnych uprawnień zawodniczych – 50 €uro.

Wynajem maty karpiowej (obowiązkowo) 5 kun za 1 dzień – jedna mata na drużynę.

Zapisy

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona do 20 drużyn!

O kolejności dostania się na listę startową decyduje wpłata całości kwoty  450€ na konto bankowe. Ta opłata nie podlega zwrotowi, prosimy o przemyślenie swojej decyzji. Drużynom które wpłacą i niedostaną się na listę 20 drużyn, wpłata zostanie zwrócona z powrotem na konto.

Drużyny które dostaną się na listę startową są zobowiązane do zapłaty całości kwoty (450€) do końca Kwietnia 2018 roku.

Opłatę za zawody należy wpłacać na konto podane poniżej z tytułem przelewu: „Opłata za zawody SUMBAR – Chorwacja + nazwa drużyny”.

Konto w PLN podane poniżej

Dane do przelewu:

Nazwa konta: DUXON

40-847 Katowice ul. Bocheńskiego 69/104

ING Bank Śląski

69 1050 1399 1000 0024 1625 7687– Przelicznik 4,30 PLN

Rezygnacja i zwrot wpłat będzie uwzględniana tylko w wypadkach losowych.

Kwota wpisowego za zawody zostanie wykorzystana na: opłacenie łowiska, przygotowanie organizacyjne oraz zakup pucharów i dyplomów. Przewidziany jest również poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Maksymalna liczba drużyn startujących w zawodach – 20.

Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. O kolejności losowania, decyduje kolejność, wylosowanego numerka podczas rejestracji drużyny.

Oficjalnymi językami zawodów są polski i angielski.

Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

Start zawodów rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:00 w dniu 17.06.2018. Natomiast zakończenie zawodów, nastąpi w niedzielę 24.06.2018 punktualnie o godzinie 10:00 rano.

Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się oficjalne zdjęcie grupowe wszystkich uczestników zawodów. Bardzo prosimy wszystkich uczestników o obecność.

Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma trzech największych złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół. W sytuacji ciągłego nierozstrzygnięcia, o zwycięstwie zadecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół.

Wyniki będą publikowane online na bieżąco. Wyniki można będzie śledzić na stronie organizatora zawodów pod adresem www.worldcarptournament.eu

W trakcie trwania zawodów, nie wolno używać żadnych środków pływających w tym: pontonów, łodzi wiosłowych, łódek zdalnie sterowanych.

Zawody rozegrane zostaną w formule rzutowej. Sondowanie i nęcenie musi odbywać się z brzegu. Dozwolone jest stosowanie wędzisk typu spod. Można stosować rakiety zanętowe, Spomby, rury zanętowe (kobry), pety, proce.

Drużyna może mieć ustawione maksymalnie dwa markery na wodzie.

Każda z drużyn(bez względu na 2-3 osobowy skład) może łowić tylko i wyłącznie na 4 wędki.

Każda drużyna otrzyma szczegółową mapkę z granicami swojego stanowiska, które należy przestrzegać.

Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom, za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji, w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu itp).

4 osoba – Towarzysząca nie posiada żadnych uprawnień zawodnika, może przebywać na stanowisku tylko w celach rekreacyjnych.

Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi oraz pelletem.

Dozwolone jest również nęcenie method mixem, ziarnami (konopie, kukurydza, rzepik, itp.) orzechami (tygrysi, arachidowy itp.). Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki, czerwone robaki itp.)

Zabrania się używania haczyków zadziorowych, dopuszczone są tylko haki bezzadziorowe oraz z mikro zadziorem.

Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania tych zasad.

Zabrania się używania własnych mat, dozwolone są tylko maty właściciela łowiska.

Właściciel Łowiska udostępni każdej drużynie własną matę za dodatkową opłatą 5 kun (1€ = 7,5 kun) za 1 dobę.

Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu zawodów sędziów. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura, który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy ważymy ryby w momencie zapełnienia worków do przechowywania ryb. Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 5 worków karpiowych. W worku karpiowym można trzymać po 1 rybie.

Ryby o wadze powyżej 20kg oraz amury należy zgłaszać natychmiast, ryby te będą ważone bez względu na porę.

Numer telefonu do sędziego sektora, zostanie podany podczas otwarcia zawodów.

Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę, ryba będzie zaliczona.

Ważenie odbywa się w obecności dwóch zawodników i dwóch sędziów. Waga każdej złowionej ryby musi być potwierdzona podpisem zawodnika i sędziego na karcie wyników.

Ryby będą ważone tylko i wyłącznie wagami organizatora zawodów.

Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem połowów. Zawodnicy muszą upewnić się, że dane wpisane w dokumencie są prawidłowe oraz że zostały zrobione 2 zdjęcia łowcy z rybą, przed podpisaniem się na dokumencie połowu. Na dokumencie połowu muszą się znaleźć:

Imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,

numer stanowiska i sektora,

data i godzina połowu,

waga ryby w kilogramach,

przynęta na którą ryba została złowiona.

Podczas ważenia ryb i fotografowania, bezpieczeństwo ryb jest najważniejsze, dlatego sędziowie mogą przerwać sesję fotograficzna i nakazać natychmiastowe wypuszczenie ryby. Po zważeniu i zrobieniu zdjęć ryba musi być wypuszczona w obecności sędziów.

W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak.

Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale – koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia i robienia im oraz rybom zdjęć, filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikacje zrobionych zdjęć na stronach i profilach internetowych organizatora zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników. Jeśli stanowisko zostanie opuszczone całkowicie przez zawodników, a zestawy pozostaną w wodzie, otrzymają oni żółtą kartkę. Jeśli sytuacja się powtórzy drugi raz, drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez całą drużynę, należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy i osoby towarzyszące zarejestrowane u organizatora zawodów. Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód na parkingu głównym przed rybaczówką, a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku od godziny 8 do godziny 20:00.

Na stanowisko można wjechać samochodem w celu rozładowania sprzętu i pozostawić go na stanowisku na czas trwania zawodów. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

Na stanowiskach dopuszcza się rozłożenia namiotów, postawienia przyczepy kempingowej oraz kampera.

Każda drużyna musi rozstawić swoje wędki nie dalej niż 4 metry od prawej strony tabliczki z numerem stanowiska (jeżeli taka odległość z jakichś powodów nie jest możliwa, to najbliżej jak jest możliwe). Zawodnicy nie mogą zarzucać wędek poza obszar swojego stanowiska. Obszar ten określają linie biegnące w połowie odległości pomiędzy sąsiednimi stanowiskami. Wszystkie spory wynikające z prób łowienia poza wyznaczonym obszarem, muszą niezwłocznie być zgłoszone sędziom. Sędziowie mają kompetencje aby nakazać zespołowi przerzucenie swoich wędek.

Zawodnicy są zobowiązani do łowienia wyłącznie na swoje wędki, holowania i odhaczania swoich ryb. Zabrania się pomocy osób niezgłoszonych w starcie zawodów oraz drużyny przeciwnej.

Sędzia w każdej chwili może poprosić o zwinięcie zestawów w celu skontrolowania zestawu końcowego.

Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany bez wcześniejszego upomnienia.

Łowimy tylko i wyłącznie w wodzie, która jest oznaczona tabliczkami z numerami stanowisk.

Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora.

W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk. Zezwala się jedynie na rozpalanie grilla.

Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.

Żyłka główna która musi być stosowana to minimum 0.30

Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania maty karpiowej (wypożyczamy ją u gospodarza łowiska) podbieraka o rozmiarze min. 40”, a także środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany. Będzie to sprawdzane przed rozpoczęciem zawodów.

Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca. Śmieci zbieramy do worków i zawozimy je do kontenera mieszczącego się obok rybaczówki.

W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo nałożyć kary w postaci żółtej kartki, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

Organizator przewiduje nagrody w postaci pucharów do 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej.

Organizator przewiduje puchar za największą rybę zawodów.

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo na adres zawody@duxon.com.pl w e-mailu należy napisać imiona i nazwiska startujących, a także dane teleadresowe, proszę podać numer tel. kontaktowego. Jeśli zostanie dokonany przelew, również prosimy o podanie takich informacji w mailu. Można również rejestrować się na stronie www.worldcarptournament.eu

Telefon kontaktowy do organizatora zawodów to +48 886 40 30 20

Organizatorzy mają prawo zmniejszyć pulę nagród, jeżeli w zawodach weźmie udział mniej niż 20 planowanych zespołów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki, zniszczenia dokonane przez zawodników i osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe w trakcie trwania zawodów.

Nie zastosowanie się do regulaminu zawodów i łamania przepisów wyżej wymienionych, będą karane żółtą kartką. Druga żółta kartka dla zespołu może skutkować decyzją sędziego głównego o karze (w zależności od wagi przewinienia), którą będzie wykluczenie zespołu z łowienia na 8 lub 24 godziny. Druga żółta kartka dla zespołu może jednak oznaczać pokazanie kartki czerwonej, która będzie oznaczać dyskwalifikację zespołu. Drużyna będzie musiała natychmiast opuścić teren zawodów.

Każdy z sędziów ma prawo przyznawania żółtych kartek, o przyznaniu kartki czerwonej oraz wykluczeniu danej drużyny, decyduje tylko i wyłącznie sędzia główny zawodów.

Na łowisku obowiązuje zasada NO KILL, dlatego też zabijanie, przewożenie i sprzedaż złowionych ryb jest surowo zabronione.

Regulamin proszę traktować bardzo poważnie i uszanować zasady obowiązujące na zawodach. Przypominamy, że to nie są zawody na śmierć i życie. Głównym celem imprezy jest dobra zabawa i satysfakcja z hobby jakim jest wędkarstwo karpiowe.

Wszyscy zawodnicy i pomocnicy są zobowiązani do podpisania i akceptacji regulaminu zawodów. Regulamin podpisujemy podczas rejestracji drużyny.

Do regulaminu został dołączony osobny, szczegółowy, terminarz zawodów.

Regulamin jest własnością firmy Duxon i nie może być użyty, ani kopiowany bez pisemnej zgody organizatorów.

Gospodarz zawodów ma w stałej sprzedaży świeżą kukurydzę gotowaną w cenie 10kg – 20kun , konopia 1kg – 20kun , świeże kulki bez konserwantów 1kg – 5 €uro oraz 10 €uro.

Przelicznik 1€uro = 7,50 kun.