World Carp Tournament Croatia – Šumbar Lake 2018

plakat sumbar lake

ŁOWISKO – ŠUMBAR LAKE
17.06.2018 do 24.06.2018
Eliminacje do PCM 2018
Zawody rzutowe

Start dla – 20 drużyn

WARTOŚĆ NAGRÓD 20 tyś PLN

Nagroda dla zwycięzców zawodów o wartości 10 000 tyś

Sponsor główny: DUXON SHOP, Villa Viva

Sponsor konkursu rzutowego – Rod Hutchinson

Sponsor BIG FISH – DT BAITS

Patronat Medialny: KARP PASJA I PRZYGODA, Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego

ROZKŁAD JAZDY

17.06.2018– DZIEŃ PIERWSZY (niedziela)

Godzina 8:00 – 10:00 rejestracja drużyn. Losowanie kolejności losowania stanowisk.

Godzina 10:15 – uroczyste powitanie

Godzina 10:30 – Konkurs rzutowy

Godzina 12:00 – Uroczysty obiad dla wszystkich uczestników zawodów.

Godzina 12:30 – Losowanie stanowisk

Godzina 13:00 rozjeżdżamy się na wylosowane stanowiska.

Godzina 15:00 – Start Zawodów!

Od dnia 18.06 (poniedziałek) do dnia 24.06. (sobota) – Będą dowożone codziennie obiady na
stanowiska

Ważenie odbywać się będzie dwa razy dziennie, rano i wieczorem

24.06 – Zakończenie zawodów (NIEDZIELA)

Od godziny 7:00 rozpocznie się poranne ważenie.

Godzina 10:00 oficjalne zakończenie zawodów.

Godzina 11:30 uroczyste rozdanie nagród.

Godzina 12:00 pożegnalny obiad dla wszystkich.

OPŁATY:

Wpisowe – 800 €uro od drużyny 2 osobowej (wszyscy zawodnicy w pełni uprawnieni).

Dodatkowy 3 zawodnik w pełni uprawniony – 100€

Dodatkowa 4 osoba towarzysząca, bez żadnych uprawnień zawodniczych – 50 €uro.

REGULAMIN ZAWODÓW

Word Carp Tournament 2017 – CHORWACJA

ŁOWISKO – ŠUMBAR LAKE

17.06.2018 do 24.06.2018 (7 DNI)

Rejestracja drużyn rozpocznie się na łowisku Šumbar Lake w Chorwacji w dniu 17 czerwca 2018
godzina 8:00 rano i potrwa do 10:00 rano.
Współrzędne geograficzne dojazdu – 45°32’10.8″N 15°36’58.5″E

Każdy zawodnik musi się osobiście zarejestrować w pierwszym dniu zawodów tj. 17.06.2017 (dotyczy
to też osoby towarzyszącej). Rejestracja drużyn trwa od godziny 8:00 do 10:00. Drużyny które się nie
zarejestrują nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W
wyjątkowych okolicznościach i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatora
zawodów, zawodnicy mogą się spóźnić, bez konsekwencji usunięcia ich z zawodów. W takiej sytuacji
drużyna zajmie stanowisko, które jako ostatnie zostało w koszyku.
Każda z drużyn podczas rejestracji będzie losowała kolejność, w jakiej będzie wyczytywana podczas
losowania stanowisk.
Zawody są otwarte dla zawodników od 14 roku życia (pod opieką). Nikt poniżej 18 roku życia nie
może wystartować samodzielnie w zawodach.
W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 lub 3 osób.

Każda drużyna może posiadać osobę towarzyszące za dodatkową opłatą, lecz bez żadnych uprawnień
zawodnika.

OPŁATY
Wpisowe – 800 €uro od drużyny 2 osobowej (wszyscy zawodnicy w pełni uprawnieni).

Dodatkowy 3 zawodnik w pełni uprawniony – 100€

Dodatkowa 4 osoba towarzysząca, bez żadnych uprawnień zawodniczych – 50 €uro.

Wynajem maty karpiowej (obowiązkowo) 5 kun za 1 dzień – jedna mata na drużynę.

ZAPISY
UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona do 20 drużyn!

O kolejności dostania się na listę startową decyduje wpłata zaliczki w wysokości 200€ na konto
bankowe. Ta opłata nie podlega zwrotowi, prosimy o przemyślenie swojej decyzji. Drużynom które
wpłacą zaliczkę i niedostaną się na listę 20 drużyn, zaliczka zostanie zwrócona z powrotem na konto.

Drużyny które dostaną się na listę startową są zobowiązane do zapłaty pozostałej kwoty wpisowego
do końca stycznia 2018 roku.
Opłatę za zawody należy wpłacać na konto podane poniżej z tytułem przelewu: „Opłata za zawody
SUMBAR – Chorwacja + nazwa drużyny”.
Konto w PLN podane poniżej
Dane do przelewu:
Nazwa konta: DUXON
40-847 Katowice ul. Bocheńskiego 69/104
ING Bank Śląski
69 1050 1399 1000 0024 1625 7687– Przelicznik 4,30 PLN

Rezygnacja i zwrot wpłat będzie uwzględniana tylko w wypadkach losowych.
Kwota wpisowego za zawody zostanie wykorzystana na: opłacenie łowiska, przygotowanie
organizacyjne oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów. Przewidziany jest również
poczęstunek dla wszystkich uczestników. Organizatorzy w każdym dniu trwania zawodów będą
dowozić na stanowiska ciepłe posiłki.
Maksymalna liczba drużyn startujących w zawodach – 20.
Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. O kolejności losowania, decyduje
kolejność, wylosowanego numerka podczas rejestracji drużyny.
Oficjalnymi językami zawodów są polski i angielski.
Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.
Start zawodów rozpocznie się punktualnie o godzinie 15:00 w dniu 17.06.2018. Natomiast
zakończenie zawodów, nastąpi w niedzielę 24.06.2018 punktualnie o godzinie 10:00 rano.
Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się oficjalne zdjęcie grupowe wszystkich uczestników
zawodów. Bardzo prosimy wszystkich uczestników o obecność.
Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma trzech
największych złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o
zwycięstwie zdecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół. W sytuacji ciągłego
nierozstrzygnięcia, o zwycięstwie zadecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół.
Wyniki będą publikowane online na bieżąco. Wyniki można będzie śledzić na stronie organizatora
zawodów pod adresem www.worldcarptournament.eu

W trakcie trwania zawodów, nie wolno używać żadnych środków pływających w tym: pontonów,
łodzi wiosłowych, łódek zdalnie sterowanych.
Zawody rozegrane zostaną w formule rzutowej. Sondowanie i nęcenie musi odbywać się z brzegu.
Dozwolone jest stosowanie wędzisk typu spod. Można stosować rakiety zanętowe, Spomby, rury
zanętowe (kobry), pety, proce.
Drużyna może mieć ustawione maksymalnie dwa markery na wodzie.
Każda z drużyn(bez względu na 2-3 osobowy skład) może łowić tylko i wyłącznie na 4 wędki.
Każda drużyna otrzyma szczegółową mapkę z granicami swojego stanowiska, które należy
przestrzegać.
Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom, za wyjątkiem
uzasadnionej sytuacji, w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z
podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu itp).
4 osoba – Towarzysząca nie posiada żadnych uprawnień zawodnika, może przebywać na stanowisku
tylko w celach rekreacyjnych.
Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi oraz pelletem.
Dozwolone jest również nęcenie method mixem, ziarnami (konopie, kukurydza, rzepik, itp.)
orzechami (tygrysi, arachidowy itp.). Zabronione jest używanie żywych przynęt (białe robaki,
czerwone robaki itp.)
Zabrania się używania haczyków zadziorowych, dopuszczone są tylko haki bezzadziorowe oraz z
mikro zadziorem.
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania tych zasad.
Zabrania się używania własnych mat, dozwolone są tylko maty właściciela łowiska.
Właściciel Łowiska udostępni każdej drużynie własną matę za dodatkową opłatą 5 kun (1€ = 7,5 kun)
za 1 dobę.
Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu zawodów
sędziów. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura,
który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy ważymy ryby w momencie zapełnienia
worków do przechowywania ryb. Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 5 worków
karpiowych. W worku karpiowym można trzymać po 1 rybie.
Ryby o wadze powyżej 20kg oraz amury należy zgłaszać natychmiast, ryby te będą ważone bez
względu na porę.
Numer telefonu do sędziego sektora, zostanie podany podczas otwarcia zawodów.
Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy
jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku
gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego
stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby.
W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę, ryba będzie zaliczona.
Ważenie odbywa się w obecności dwóch zawodników i dwóch sędziów. Waga każdej złowionej ryby
musi być potwierdzona podpisem zawodnika i sędziego na karcie wyników.
Ryby będą ważone tylko i wyłącznie wagami organizatora zawodów.
Formularz sędziego jest oficjalnym dokumentem połowów. Zawodnicy muszą upewnić się, że dane
wpisane w dokumencie są prawidłowe oraz że zostały zrobione 2 zdjęcia łowcy z rybą, przed
podpisaniem się na dokumencie połowu. Na dokumencie połowu muszą się znaleźć:
Imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę,

numer stanowiska i sektora,

data i godzina połowu,

waga ryby w kilogramach,

przynęta na którą ryba została złowiona.

Podczas ważenia ryb i fotografowania, bezpieczeństwo ryb jest najważniejsze, dlatego sędziowie
mogą przerwać sesję fotograficzna i nakazać natychmiastowe wypuszczenie ryby. Po zważeniu i
zrobieniu zdjęć ryba musi być wypuszczona w obecności sędziów.
W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na
cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak.
Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych
od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę.
Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut
po sygnale – koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia i robienia im oraz rybom zdjęć, filmowania przez
organizatorów w czasie trwania zawodów. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikacje zrobionych zdjęć
na stronach i profilach internetowych organizatora zawodów.
Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.
Jeśli stanowisko zostanie opuszczone całkowicie przez zawodników, a zestawy pozostaną w wodzie,
otrzymają oni żółtą kartkę. Jeśli sytuacja się powtórzy drugi raz, drużyna może zostać
zdyskwalifikowana.
W przypadku opuszczenia stanowiska przez całą drużynę, należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy i osoby towarzyszące zarejestrowane u organizatora
zawodów. Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w
zawodach, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są
pozostawić samochód na parkingu głównym przed rybaczówką, a za ich zachowanie odpowiada
drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na
stanowisku od godziny 8 do godziny 20:00.
Na stanowisko można wjechać samochodem w celu rozładowania sprzętu i pozostawić go na
stanowisku na czas trwania zawodów. W trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz
poruszania się samochodami osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez
zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.
Na stanowiskach dopuszcza się rozłożenia namiotów, postawienia przyczepy kempingowej oraz
kampera.
Każda drużyna musi rozstawić swoje wędki nie dalej niż 4 metry od prawej strony tabliczki z
numerem stanowiska (jeżeli taka odległość z jakichś powodów nie jest możliwa, to najbliżej jak jest
możliwe). Zawodnicy nie mogą zarzucać wędek poza obszar swojego stanowiska. Obszar ten
określają linie biegnące w połowie odległości pomiędzy sąsiednimi stanowiskami. Wszystkie spory
wynikające z prób łowienia poza wyznaczonym obszarem, muszą niezwłocznie być zgłoszone
sędziom. Sędziowie mają kompetencje aby nakazać zespołowi przerzucenie swoich wędek.

Zawodnicy są zobowiązani do łowienia wyłącznie na swoje wędki, holowania i odhaczania swoich ryb.
Zabrania się pomocy osób niezgłoszonych w starcie zawodów oraz drużyny przeciwnej.
Sędzia w każdej chwili może poprosić o zwinięcie zestawów w celu skontrolowania zestawu
końcowego.
Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma
prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do
dyskwalifikacji drużyny.
Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie
natychmiast zdyskwalifikowany bez wcześniejszego upomnienia.

Łowimy tylko i wyłącznie w wodzie, która jest oznaczona tabliczkami z numerami stanowisk.
Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może
łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub
organizatora.
W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt
organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.
Zezwala się jedynie na rozpalanie grilla.

Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
Żyłka główna która musi być stosowana to minimum 0.30
Każda ekipa zobowiązana jest do posiadania maty karpiowej (wypożyczamy ją u gospodarza łowiska)
podbieraka o rozmiarze min. 40”, a także środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego
stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany. Będzie to sprawdzane przed
rozpoczęciem zawodów.
Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli
tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku
zajęcia wysokiego miejsca. Śmieci zbieramy do worków i zawozimy je do kontenera mieszczącego się
obok rybaczówki.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania
zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo nałożyć kary w postaci żółtej
kartki, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją
w/w.
W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów.
Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich
trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i
wyposażenia zawodników.
Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą
powiadomić sędziego lub organizatora.
Organizatorzy przewidują pulę nagród w kwocie – 20 000 PLN
Nagroda dla zwycięzców zawodów, czyli drużyna która zajmie 1 miejsce otrzyma nagrodę, o wartości
10 000 PLN
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe do 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej.
Organizator przewiduje nagrodę rzeczową za największą rybę zawodów.

Zgłoszenia należy dokonywać mailowo na adres zawody@duxon.com.pl w e-mailu należy napisać
imiona i nazwiska startujących, a także dane teleadresowe, proszę podać numer tel. kontaktowego.
Jeśli zostanie dokonany przelew, również prosimy o podanie takich informacji w mailu. Można
również rejestrować się na stronie www.worldcarptournament.eu
Telefon kontaktowy do organizatora zawodów to +48 886 40 30 20
Organizatorzy mają prawo zmniejszyć pulę nagród, jeżeli w zawodach weźmie udział mniej niż 20
planowanych zespołów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stanowisku bez opieki,
zniszczenia dokonane przez zawodników i osoby trzecie, wypadki losowe zaistniałe w trakcie trwania
zawodów.
Nie zastosowanie się do regulaminu zawodów i łamania przepisów wyżej wymienionych, będą karane
żółtą kartką. Druga żółta kartka dla zespołu może skutkować decyzją sędziego głównego o karze (w
zależności od wagi przewinienia), którą będzie wykluczenie zespołu z łowienia na 8 lub 24 godziny.
Druga żółta kartka dla zespołu może jednak oznaczać pokazanie kartki czerwonej, która będzie
oznaczać dyskwalifikację zespołu. Drużyna będzie musiała natychmiast opuścić teren zawodów.
Każdy z sędziów ma prawo przyznawania żółtych kartek, o przyznaniu kartki czerwonej oraz
wykluczeniu danej drużyny, decyduje tylko i wyłącznie sędzia główny zawodów.
Na łowisku obowiązuje zasada NO KILL, dlatego też zabijanie, przewożenie i sprzedaż złowionych ryb
jest surowo zabronione.
Regulamin proszę traktować bardzo poważnie i uszanować zasady obowiązujące na zawodach.
Przypominamy, że to nie są zawody na śmierć i życie. Głównym celem imprezy jest dobra zabawa i
satysfakcja z hobby jakim jest wędkarstwo karpiowe.

Wszyscy zawodnicy i pomocnicy są zobowiązani do podpisania i akceptacji regulaminu zawodów.
Regulamin podpisujemy podczas rejestracji drużyny.
Do regulaminu został dołączony osobny, szczegółowy, terminarz zawodów.
Regulamin jest własnością firmy Duxon i nie może być użyty, ani kopiowany bez pisemnej zgody
organizatorów.
Gospodarz zawodów ma w stałej sprzedaży świeżą kukurydzę gotowaną w cenie 10kg – 20kun ,
konopia 1kg – 20kun , świeże kulki bez konserwantów 1kg – 5 €uro oraz 10 €uro.
Przelicznik 1€uro = 7,50 kun.